សាប៊ូទឹក ៥លីត្រ កំរិតទី១

$11.00

Description

អត្ថប្រយោជន៍

– ជាប្រភេទថ្នាំពិសេសប្រើគ្រប់សាច់ក្រណាត់
– ជាប្រភេទថ្នាំ ជំរះខ្លាញ់ បំបាត់ក្លិនផ្អួរ ជាតិលេ ជាតិប្រេង ដែលជាប់នឹងសាច់ក្រណាត់
– កាតបន្ថយសាប៊ូ ជំនួយក្នុងការសម្អាត
– កំចាត់មេរោគបាន 99.99%
– ជួយបន្ថែមពន្លឺដល់សម្លៀកបំពាក់អោយកាន់តែសចែងចាំង
– ជួយកំចាត់ជាតិខ្លាញ់បានយ៉ាងស្អាតល្អ
– ជាពិសេសប្រើជាមួយភួយ កំរាលពូក សម្លៀកបំពាក់ កន្សែងនិងកំរាលតុជាដើម

 

ការប្រើប្រាស់

– ប្រើគ្រប់សាច់ក្រណាត់
– ប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនក៏បាន ដៃក៏បាន
– ក្នុងមួយម៉ាស៊ីនប្រើមួយគម្រប
– ចាក់ចូលក្នុងប្រលោះ សម្រាប់ថ្នាំ
 គឺនៅខាងស្តាំផ្នែកខាងមុខ
នៃថតសម្រាប់ដាក់ផលិតផលសម្អាត