សំនួរចម្លើយ

សំនួរទី1 តើហ្វ្រែនឆាយយក្សាគិតប្រចាំឆ្នាំដែរទេ? មិនគិតថ្លៃទេ! បង់ប្រាក់ ៥០០ដុល្លា ជាសមាជិក គឺប្រើប្រាស់បានមួយជីវិត សំនួរទី2 តើចូលជាសមាជិកយក្សាបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ជាសមាជិកយក្សា បានប្រយោជន៍ដូចជា គេស្គាល់ពីតម្លៃ គុណភាព នៃសេវា កម្ម បោកអ៊ុតរួចជាស្រេច គេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេស និងពិភពលោក សំនួរទី3 តើយក្សាផ្តល់អ្វីខ្លះដល់សាខា? យក្សាផ្តល់ការប្រឹក្សា បង្ហាត់បង្រៀន និងការមើលថែ ប្រសិនបើជាចាំបាច់ ត្រូវការ ដូចជាក្នុងករណី មិនសូវមានអតិថិជន ឬ អតិថិជនច្រើនពេក សំនួរទី4 តើការរៀបចំហាងយក្សាជាអ្នកចេញប្រាក់មែនទេ? សាខាជាអ្នកចេញប្រាក់ដោយខ្លួនឯង ហើយខាងយក្សាអាចធ្វើអោយ ឬ អ្នកអាចធ្វើដោយខ្លួនឯង តែអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ ១៦៥ដុល្លា សម្រាប់ថ្លៃ ផ្លាក កៅស៊ូព្រីន ព្រោះកៅស៊ូព្រីនត្រូវព្រីនចេញពីកន្លែងតែមួយ ហើយ ការត្រួត ពិនិត្យពណ៌ គុណភាព និង ការរចនាផ្សេងៗ សំនួរទី5 តើការរៀនយ៉ាងម៉េចដែរ? ការរៀន Read more…