តើចង់បើកហាងបោកអ៊ុតយក្សាមែនទេ? តោះទាក់ទង 087215777-087365777-017369036

តើចង់បើកហាងបោកអ៊ុតយក្សាមែនទេ? តោះទាក់ទង 087215777-087365777-017369036 ដើម្បីទទួលបាន៖ ឱកាសទទួលបានប្រម៉ូសិនពិសេសៗដើមឆ្នាំ ២០២២ ចំនាយត្រឹមតែ $1000 ឡើងទៅទទួលបានហាងយក្សាដ៏ស្រស់ស្អាត ការប្រឹក្សាអាជីវកម្មបោកអ៊ុតយក្សាហ្វ្រី

ឱកាសក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និង ឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ផលិតផលយក្សា

តោះចូលរួមដោយសេរី និងសហការ នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ០២:៣០ ដល់ម៉ោង ០៤:៣០ រសៀល សិក្ខាសាលាអនឡាញក្រោមប្រធានបទ៖ «ឱកាសក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និង ឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ផលិតផលយក្សា» ចុះឈ្មោះចូលរួមតាម Telegram Link: https://t.me/+fX-VnPzodkVkYmJl តាមទូរស័ព្ទ 087215777 / 087365777 / 017369036

ផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ2021

ផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ2021 1-បញ្ចុះតម្លៃ 50% 2-បង្រៀនបោកអ៊ុតដោយមិនគិតថ្លៃ 3-ប្រើហ្វ្រេនឆាយហ្វ្រីពេញមួយជីវិត 4-ប្រឹក្សាអាជីវកម្មបោកអ៊ុតជូនរហូត 5-និងបញ្ចុះតម្លៃលើការទិញផលិតផលចំនួន 5%ថែមទៀតផង ព័ត៌មានសម្អិតទាក់ទង 087215777 / 087365777 / 017369036

«ឱកាសក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និង ឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ផលិតផលយក្សា»

ចូលរួមដោយសេរី និងសហការយក្សា តាម Online សិក្ខាសាលាអនឡាញក្រោមប្រធានបទ៖ «ឱកាសក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និង ឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ផលិតផលយក្សា» ថ្ងៃទី22 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 ចាប់ពីម៉ោង 02:30 ដល់ម៉ោង 04:30 រសៀល តាមរយៈតេឡេក្រាម Link: https://t.me/+fX-VnPzodkVkYmJl ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ/តេឡេក្រាម 087215777 / 087365777 / 087389777 / 017 369 036

😍ហេតុអ្វីត្រូវបើកអាជីវកម្មយក្សាបោកអ៊ុត

😍ហេតុអ្វីត្រូវបើកអាជីវកម្មយក្សាបោកអ៊ុត 1. មានអាជីពច្បាស់លាស់ 2. មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃជួយទ្រទ្រង់ក្រុមគ្រួសារបន្ថែម 3. មានពេលនៅផ្ទះជួយកិច្ចការផ្ទះ មើលការថែរទាំកូនចៅ និង ក្រុមគ្រួសារ 4. ធ្វើអោយគ្រួសាររីករាយ និង មានសុភមង្គល 5. ផ្តល់ឳកាសអោយស្ត្រី បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន 6. ជួយស្រ្តីមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន 7. ជួយផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខែ្មរពិសេសស្រ្តី និងរួមចំណែក កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ចុះឈ្មោះយក្សា៖ 087215777 / 087365777 / 017369036

យក្សា ផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ 2021 បញ្ជុះតម្លៃ 50%

ពិសេសសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ 2021 -បញ្ជុះតម្លៃ 50% -ហ្វ្រេនឆាយប្រើពេញមួយជីវិត -បង្រៀនបោកអ៊ុតដោយមិនគិតថ្លៃ ទាក់ទង 087215777 / 087365777 / 017369036

យក្សា ផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ 2021 បញ្ជុះតម្លៃ 50%

ពិសេសសម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ 2021 -បញ្ជុះតម្លៃ 50% -ហ្វ្រេនឆាយប្រើពេញមួយជីវិត -បង្រៀនបោកអ៊ុតដោយមិនគិតថ្លៃ ទាក់ទង 087215777 / 087365777 / 017369036