ផែនការអាជីវកម្ម

មាតិកា

ចំណងជើង     ទំព័រ

1. សេចក្តីសង្ខេប …………………………………………………………………………… 12

2. ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន …………………………………………………………………………… 12

3. ការពិពណ៌នាអាជីវកម្ម …………………………………………………………………………… 12

4. វិភាគទីផ្សារ …………………………………………………………………………………………. 12

5. ផែនការប្រតិបត្តិការ …………………………………………………………………………………………. 12

6. ផែនការទីផ្សារនិងការលក់ ……………………………………………………………………………. 12

7. ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ …………………………………………………………………………………………. 12

10. សេក្តីសន្និដ្ឋាន …………………………………………………………………………………………. 12

សេចក្តីសង្ខេប

ដោយផ្តោតភាពខ្លាំង អតិថិជនសំខាន់ៗរបស់ខ្លួន និង តម្លៃមូលដ្ឋានដែលពួកគេត្រូវការសេវាកម្មបោកអ៊ុត ដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅរបស់ប្រជាជន យើងសង្កេតឃើញថាការបោកអ៊ុតមានការកើនឡើង និង ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំអាត ដោយសារត្រូវការភាពស្អាត និង អនាម័យ ។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា

 • សេវាកម្មបោកអ៊ុត ប្រហែល 80 ម៉ឺន ដុល្លាអាមេរិក ក្នុង1ថ្ងៃ គិតជាមធ្យម 10ភាគរយនៃប្រជាជន១៧លាន
 • ផលិតផលសំអាត ប្រហែល 4 លាន ដុល្លាអាមេរិក ក្នុង1ថ្ងៃ គិតជាមធ្យម ម្នាក់ប្រើ1000រៀលនៃផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ជាប្រភេទអាជីវកម្ម សេវាកម្មបោកអ៊ុត និង ផលិតនូវ ផលិតផលសំអាត សំលៀកបំពាក់ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នូវតម្រូវការដ៏ច្រើន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ ។

2. ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនយក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី

 • សេចក្តីសង្ខេបក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយ លោក ហែម ហេម៉ា ជាស្ថាបនិក ដែលមានបទពិសោធន៍ហាងបោកខោអាវ ជាង 16ឆ្នាំ ។

 • ទស្សនៈវិស័យ

ក្រុមហ៊ុនយក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និង ល្បីល្បាញពេញពិភពលោក ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំ ។

 • បេសកកម្មក្រុមហ៊ុន
  • បើកហាងអោយបានកាន់តែច្រើន
  • ជួយស្ត្រីមេផ្ទះ និង ស្ត្រីងាយរងគ្រោះ អោយមានការងារធ្វើ និង ទទួលប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសារ តាមរយៈការបើកហាងយក្សា និង ធ្វើការនៅក្នុងហាងយក្សា
  • ពង្រីកវិសាលភាពផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើង
 • ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះ ក្នុងឆ្នាំ2023 ក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញយក ម៉ាកយីហោ យក្សាបោកអ៊ុត ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មបោកអ៊ុតដែលជា ម៉ាកយីហោល្បីបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និង មានសាខាច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក ក្នុងតម្លៃ 10 លានដុល្លាអាមេរិក ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ ការគ្រប់គ្រង ការផលិតនូវផលិតផលសំអាត និង កេរ្ត៍ឈ្មោះ ដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះ ។ នេះក៏ដោយសារ លោក ហែម ហេម៉ា ធ្លាប់បើកហាងបោកអ៊ុត ដែលមើលឃើញ​សក្តានុពល នៃអាជីវកម្មបោកអ៊ុត និង សិប្បកម្មផលិតនូវផលិតផលសំអាត ផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ និង គ្រប់បណ្តាហាងបោកអ៊ុតផ្សេងៗដែលមិនមែនជាយក្សាបោកអ៊ុត ។

 • ទីផ្សារ ផលិតផល និង សេវាកម្ម

ទីផ្សារ

ទីផ្សារសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី គឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅ ដែលត្រូវការសំអាត ជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះដែលមានពេលទំនេរ ដើម្បីបន្ថែមនូវ ប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការ​ បើក អាជីវកម្ម ហាងយក្សាបោកអ៊ុត និង ការលក់ផលិតផលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ។

សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី និងបង្កើតនូវហាង យក្សាបោកអ៊ុត ដើម្បីប្រតិបត្តិ ស្វែងរកប្រាក់ចំណូល សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ វាគឺជាសេវាកម្មបោកអ៊ុត សម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសំអាតសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯង ជាពិសេសបុគ្គលិកការការិយាល័យ និងស្ត្រីមេផ្ទះ ។

ផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ក្រោយពេលទិញសិប្បកម្ម ផលិតផលសំអាត យើងមាន ស្រឡាយ ផលិតផលសំអាត ជាច្រើន ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ ហាងបោកអ៊ុតផ្សេងៗ ហាងបោកអ៊ុតយក្សាដែលមានជាង 2000សាខាទូទាំងប្រទេស ផ្សារផ្សេងៗ និង អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ។

 • រចនាសម័ន្ធ

ការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រុមហ៊ុនយក្សា អ៊ីនវេសមែន ខូអិលធីឌី ទៅតាមក្រាហ្វិកដូចតទៅនេះ

 • គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការធ្វើអោយ បានសម្រេចនូវ ការប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី នេះ យើងត្រូវការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ 5លាន ដុល្លាអាមេរិក ហើយយើងនិងធ្វើការរំពឹងវិភាគសម្រាប់ ការចូលរួមទុន ប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណាយ និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុនេះ

3. ការពណ៌នាអាជីវកម្ម

អាជីវកម្មបោកអ៊ុត និង ផលិតផលសំអាត គឺជាអាជីវកម្មដែលមិនចេះរីងស្ងួត កាន់តែយូរកាន់តែល្អ ការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន ដោយសារតែការទិញចូលនូវម៉ាកយីហោដ៏ល្បីល្បាញ របស់កម្ពុជា ចូលជាមួយក្រុ មហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនមានសេវាកម្ម និង ផលិតផលថ្មី ក្រៅពីសេវាកម្ម ពិគ្រោះយោបល់ ។ ដោយមើលឃើញនូវតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើង នូវភាពស្អាតល្អនៃការស្លៀកពាក់ ប្រកបដោយគុណភាព ស្តង់ដា ក្រុមហ៊ុនយើងក៏សម្រេចចិត្តបើកហាងដោយខ្លួនឯង ក្នុងការបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ប្រកបដោយស្តង់ដា ម្យ៉ាងទៀត ផលិតផលសំអាតដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារមិនទាន់មានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ និង ការផលិតក្នុងស្រុកមិនបានល្អ​ប្រសើរនោះ យើងកំពុងតែព្យាយាមផលិតនូវផលិតផលអោយល្អបំផុត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន និង ទីផ្សារ​អោយកាន់តែកៀកជិតនូវការចង់បានរបស់អតិថិជន និង សាច់ក្រណាត់ដែលចង់បាន ។ ក្រុមហ៊ុនបាននិងកំពុងតែ អភិវឌ្ឍន៍នូវ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដើម្បីកម្មង់ទំនិញ ក៏ដូចជាសេវាកម្មបោកអ៊ុត និង ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ជាហាង បោកអ៊ុតដែលមិនចាំបាច់មានហាងនៅតាមដងផ្លូវ ដើម្បីអោយបានឈានមុខគេ ជាងនោះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី មានមហិច្ឆតាក្នុងការពង្រីកនូវ គម្រូអាជីវកម្មមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរ ។

 • ឳកាស

សេវាកម្មបោកអ៊ុត រីកចម្រើនជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះ អ្នកដែលទាមទាភាពស្អាត​ល្អកាន់តែ​ច្រើនទៅៗ តម្រូវការតាមកន្លែងប្រជុំជនកាន់តែខ្ពស់ អ្នករស់នៅក្នុងបុរីកាន់តែច្រើន កាលណាសេវាកម្ម ឬ ហាងបោកអ៊ុតកាន់តែច្រើននោះ ផលិតផលសំអាតគឺកាន់តែខ្ពស់ ។ ប្រសិនបើយើងពិនិត្យតែមួយភ្លែត យើង ឃើញថា វាមានទំហំតូចណាស់ នៅពេលដែលយើងមើលអោយកាន់តែច្បាស់គឺយើងគិតថាវាពិតជាធំ ហើយ ហូរចូលជាប្រចាំ ។ គ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែមានតម្រូវការ សេវាកម្មបោកអ៊ុត នោះគ្រប់កន្លែងគឺត្រូវការផលិតផល​បោកអ៊ុតផងដែរ ។

 • សេវាកម្ម និង ផលិតផល

សេវាកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី កាលពីមុនវាគ្រាន់តែជាការប្រឹក្សាយោបល់​ពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ តែក្រោយយើងបានចូលរួមជាមួយ យក្សាបោកអ៊ុតក្នុងឆ្នាំ2023 យើងមានសេវាកម្ម និងផលិតផលជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញសក្តានុពលយ៉ាងធំធេងនៅលើទីផ្សារ មានដូចតទៅ៖

សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ ហាងបោកអ៊ុតយក្សា ដែលក្រុមហ៊ុនគម្រោងនិងបើកអោយបាន 500ទីតាំងដោយខ្លួនឯង ដែលប្រើប្រាស់កំលាំងពលកម្ម 2500នាក់ ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខ ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយ​ស្រួលដល់អតិថិជន ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និង លក់ផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនមាន និង ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនមានលំហូរសាច់ប្រាក់កាន់តែច្រើន ។

ផលិតផលបោកអ៊ុត៖ យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល សម្ភារៈ សេវាកម្ម បង្រៀន ការរៀបចំហាងបោកអ៊ុតថ្មីៗ និយាយរួមគឺយើងមានគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបង្កើតនូវ ហាងបោកអ៊ុតថ្មីមួយ ឬ កន្លែងបោកអ៊ុតនៅផ្ទះរបស់អតិថិជនយើងបាន ។ បច្ចុប្បន្នយើងមាន សាប៊ូ ទឹកក្រអូប និង ផលិតផលផ្សេងៗខ្លះ ដែលយើង អាចផលិតដោយខ្លួនឯងបាន និង ខ្លះទៀតនាំចូលដោយដាក់ម៉ាកយីហោរបស់យើងតែម្តង ។

 • អ្នកចូលរួម
  • អតិថិជន

អតិថិជនគឺជាកត្តាលីករដ៏សំខាន់ក្នុងការដែលធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនដំណើរការបានល្អ អតិថិជនរបស់យើងគឺ បុគ្គលិកធ្វើការងារក្នុងការិយាល័យ, អ្នកចង់បើកហាងបោកអ៊ុត, ស្ត្រីមេផ្ទះ, អ្នកដែលមានផ្ទះទំនេរទុកចោល ក្នុងគោលបំណងបង្កើតប្រាក់ចំណូល

  • អ្នកផ្គត់ផ្គង់

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង យក្សាបោកអ៊ុត ដែលជាសក្តានុពលនៃការផលិតបន្ថែមមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានជ្រើសរើសសំរិតសំរាំងរួចរាល់ហើយ ប្រកបដោយគុណភាព និង តម្លៃនៃការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ មានតាំងពីការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម និង ផលិតផលសម្រេច មានទាំងក្នុងប្រទេស និង បរទេស ។

 • តម្លៃ សេវាកម្ម និង ផលិតផល

ការដាក់តម្លៃសម្រាប់សេវាកម្ម ឬ ផលិតផល របស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទៅលើគុណភាព សម្រាប់ការដាក់តម្លៃ៖

 1. សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ តម្លៃស្តង់ដាត្រឹមត្រូវ និង មានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ រហូតដល់ 70ភាគរយ
 2. ផលិតផល៖ តម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតផលនាំចូលក្រៅប្រទេស ដែលធ្វើអោយយើងមាន ទិន្នផលខ្ពស់ និង ចំណេញច្រើន ព្រោះយើងជាអ្នកនាំមុខលើផលិតផលបោកអ៊ុត និង យើងមានប្រព័ន្ធនៃការលក់ ទាំង អនឡាញ និង ការលក់ផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅរបស់​ក្រុមហ៊ុនយើង ។

4. វិភាគទីផ្សារ

ផ្នែកនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ទប់ខ្លះសម្រាប់ការប៉ាន់ស្មាននិងនិយមន័យមិនជាក់លាក់។ យើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ការចំណាយនៃភាពស្អាត និង អនាម័យល្អ សម្រាប់ការស្លៀកពាក់របស់បុគ្គលិកការងារ និង ស្ត្រីមេផ្ទះដែលនៅចង្ក្រានបាយដែលធ្វើការសំអាតសំលៀកបំពាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសអ្នកដែលចង់សន្សំសំចៃពេលវេលារបស់ខ្លួន ក្នុងការបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ ជាពិសេសថែមទៀតនោះគឺសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មបោកអ៊ុត យើងអាចផ្តល់បាននូវគ្រប់មុខទាំងអស់របស់សេវាកម្ម និង ផលិតផលសម្រាប់បោកអ៊ុត ។

ការវិភាគពីឧស្សាហកម្ម

អាជីកម្មបោកអ៊ុត និង ផលិតផលបោកអ៊ុត គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅ និង ប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុត ក្នុងជីវិតរស់នៅ មិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះទេ តែទីផ្សារវាផ្តោតសំខាន់២គឺ តំបន់ប្រជុំជន និង បុរីដែលមានមនុស្សស្នាក់នៅច្រើនដែលសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការមិនមានពេលវេលា

វាពិតជាធំទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់ ហើយ ចំណូលនៃការលក់ក៏ច្រើនស្ទើរដែលនឹកស្មានមិនដល់ ហើយវាមានភាពរឹងមាំយ៉ាងខ្លាំង អាចបន្តជីវិតអាជីវកម្មបានយូរអង្វែងថែមទៀតផង ។

ចំណែកទីផ្សារ

ចំណែកទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺ

  • សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ សម្រាប់មនុស្សប្រុស ដែលមិនសូវមានពេលវេលាបោកខោអាវខ្លួនឯង និង យុវវ័យសម័យទំនើបដែលត្រូវការភាពស្អាត អនាម័យ មោទនភាព និង ប៊្រែនៗ
  • ផលិតផលបោកអ៊ុត៖ សម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះ  អាជីវកម្មហាងបោកអ៊ុត និង ផ្សារលក់ដូរចាប់ហួយ

ការប្រកួតប្រជែង

ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី

  • សេវាកម្មបោកអ៊ុត៖ ការបោកអ៊ុតនៅផ្ទះ និង ហាងបោកអ៊ុតម៉ាកយីហោផ្សេងៗតូចៗ
  • ផលិតផលបោកអ៊ុត៖ ក្រុមហ៊ុននាំចូល និង ផលិតតូចៗក្នុងស្រុក

ការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងទៅៗ តែអ្វីដែលយើងគ្មានការព្រួយបារម្ភគឺយើងបានធ្វើរួចរាល់ នូវអ្វីដែលជាភាពពិតប្រាកដរបស់បោកអ៊ុត និង ផលិតផលបោកអ៊ុត ។ ឆ្លងតាមរយៈការយល់ដឹងជាច្រើនឆ្នាំលើ អាជីវកម្ម វិស័យបោកអ៊ុត អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានចាកផុតយ៉ាងឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងមួយនេះ ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តោតសំខាន់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះគឺ បោកអ៊ុត ។

ការដែលយើងអាចបញ្ជូនផលិតផលដែលយើងបានផលិតទៅដល់ដៃអតិថិជនបានគឺ៖

 1. ហាង បោកអ៊ុត យក្សា ដែលមានជាង2000សាខា
 2. ហាង បោកអ៊ុតផ្សេងៗ ដែលមានជាង 8000កន្លែង ដែលយើងមានទិន្នន័យស្រាប់
 3. ហាងបោកអ៊ុតយក្សា ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងផែនការ 500សាខា ឆ្នាំ2028
 4. ផ្សារដែលជាដៃគូរបស់យើង
 5. សហគមន៍ដែលយើងបានចូលជាសមាជិក
  1. សមាគមន៍សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យម
  2. សហគ្រិនស្ត្រី
  3. ប៊ីអិនអាយ
  4. សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
  5. ផ្សេងៗ

យើងមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយសុទ្ធសឹងតែជាកន្លែងដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ របស់ អតិថិជន​​ និង អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ។ ចំនុចមួយវិញទៀតភាពខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងផលិតនូវ ផលិតផល ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ដូចនេះ វាគឺជាភាពចំណេញមួយ និង ងាយស្រួលដល់ការធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗ

ការវិភាគ ភាពខ្លាំង ភាពខ្សោយ ការគំរាមកំហែង SWOT

ភាពខ្លាំង STRENGTHS

ក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធបែងចែកផលិតផល ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រង ការកម្មង់ទិញ នូវផលិតផល ក៏ដូចជាសេវាកម្ម ។ ក្រុមហ៊ុន បើកអោយប្រើប្រាស់ នូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការចេញ វិក័យប័ត្រក្រដាស ដូចនេះក្រុមហ៊ុន អាចប្រមូលបាននូវ បណ្តាហាងបោកអ៊ុតផ្សេងៗ អោយចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ កម្មវិធីទូរស័ព្ទនោះ ក្នុងគោលបំណងងាយស្រួលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ អំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជន ក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុន ក៏បានធ្វើApp សម្រាប់អតិថិជនជាអ្នកបោកអ៊ុត ដើម្បីអាចបង់ប្រាក់នៅក្នុង App បានផងដែរ ព្រោះអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ និងបានប្រាក់ចំណេញត្រលប់ទៅវិញនៅពេលដែលគេ កក់ប្រាក់ ទៅក្នុងAppនោះ ងាយស្រួលតាមដានរបាយការណ៍របស់គាត់ ។ ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី ក្រោយពីទិញយក្សាបោកអ៊ុតហើយនោះ ធ្វើអោយយើងកាន់តែខ្លាំង និង ការទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេស ជាម៉ាកយីហោមួយ រឹងមាំ ស្មោះត្រង់ ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន ។ យើងអាចពង្រីកវិសាលភាព ជាមួយនិងការទំនាក់ទំនង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និង ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន និង ហ្វ្រែនឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ ហាងបោកអ៊ុតដទៃៗទៀត ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ភាពខ្សោយ WEAK

ភាពកំសោយ របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ ការទំនាក់ទំនងជាមួយនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីៗដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដល់សាខា ហ្វ្រែនឆាយ និង ហាងបោកអ៊ុតដទៃទៀត ។ ខ្វះខាតបុគ្គលិកក្នុងការដំណើរការហាងបោកអ៊ុតយក្សា ដែលជាសាខាផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន ។

ឳកាស OPPORTUNITIES

បង្កើតនូវផលិតផលថ្មីៗសម្រាប់ក្តោបទៅលើទីផ្សារសំអាត ដែលជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារ និង ផលិតនូវសម្ភារៈបរិក្ខាផ្សេងៗ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ស្ត្រីមេផ្ទះ និង ហាងបោកអ៊ុត ។ ឳកាសថ្មីៗសម្រាប់អាជីវកម្ម ព្រោះក្រុមហ៊ុន មានអតិថិជនយ៉ាងច្រើន ដែលរងចាំប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម ឬ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ការគំរាមកំហែង THREATS

ការគំរាមកំហែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន យក្សា អ៊ីនវេសមេន ខូអិលធីឌី គឺ បុគ្គលិកដែលជាកំលាំងពលកម្ម ក្នុងការដំណើរការ ហាងបោកអ៊ុត យក្សា ផ្ទាល់ខ្លួន ។

5. ផែនការ ប្រតិបត្តិការ

– ការកម្មង់

– ការបង់ប្រាក់

– បច្ចេកវិទ្យា

– អតិថិជនសំខាន់

– បុគ្គលិកសំខាន់

– ផ្សេងៗ

6. ផែនការ ទីផ្សារ និង លក់

– ផ្សេងៗ

7. ផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ

– ការកម្មង់

  តារាងចំណាយចំណូលនៃការចាប់ផ្តើម

START-UP COSTS

Your Office-Based Agency

January 1, 20xx

COST ITEMS

MONTHS

COST/ MONTH

ONE-TIME COST

TOTAL COST

Advertising/Marketing

3

$300

$2,000

$2,900

Employee Salaries*

4

$500

$2

$2,002

Employee Payroll Taxes and Benefits

4

$100

$1,500

$1,600

Rent/Lease Payments/Utilities

4

$750

$2,500

$5,500

Postage/Shipping

1

$25

$25

$50

Communication/Telephone

4

$70

$280

$560

Computer Equipment

$0

$1,500

$1,500

Computer Software

$0

$300

$300

Insurance

$0

$60

$60

Interest Expense

$0

$0

$0

Bank Service Charges

$0

$0

$0

Supplies

$0

$0

$0

Travel & Entertainment

$0

$0

$0

Equipment

$0

$2,500

$2,500

Furniture & Fixtures

$0

$0

$0

Leasehold Improvements

$0

$0

$0

Security Deposit(s)

$0

$0

$0

Business Licenses/Permits/Fees

$0

$5,000

$5,000

Professional Services – Legal, Accounting

$0

$1,500

$1,500

Consultant(s)

$0

$0

$0

Inventory

$0

$0

$0

Cash-On-Hand (Working Capital)

$0

$1,000

$1,000

Miscellaneous

$0

$2,000

$2,000

ESTIMATED START-UP BUDGET

$26,472

*Based on part-time employees. This may change once you hit your growth benchmark.

 • តារាងចំណេញឬខាត

START-UP COSTS

Office Base

January,2024

REVENUE

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

YTD

Estimated Sales

10000

$13,000

$16,000

$7,000

$14,500

$16,400

$22,500

$23,125

$24,549

$22,000

$25,000

$27,349

$216,423

Less Sales Returns & Discounts

$0

($350)

$0

($206)

($234)

$0

$0

($280)

($1,200)

($1,600)

$0

($2,400)

($6,270)

Service Revenue

$0

$0

$0

$0

$0

$250

$350

$100

$0

$0

$1,245

$1,360

$3,305

Other Revenue

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$1,500

$0

$0

$0

$0

$1,500

Net Sales

$5,000

$12,650

$16,000

$6,794

$14,266

$16,650

$22,850

$24,445

$23,349

$20,400

$26,245

$26,309

$214,958

Cost of Goods Sold*

$2,000

$5,200

$6,400

$2,800

$5,800

$6,560

$9,000

$9,250

$9,820

$8,800

$10,000

$10,940

$86,569

Gross Profit

$3,000

$7,450

$9,600

$3,994

$8,466

$10,090

$13,850

$15,195

$13,529

$11,600

$16,245

$15,369

$128,389

EXPENSES

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

YTD

Salaries & Wages

$2,500

$2,500

$3,500

$5,000

$5,000

$5,000

$8,000

$9,000

$9,000

$9,000

$9,000

$9,000

$76,500

Marketing/Advertising

$400

$450

$450

$450

$900

$900

$900

$900

$900

$900

$1,200

$1,200

$9,550

Sales Commissions

$250

$650

$800

$350

$725

$820

$1,125

$1,156

$1,227

$1,100

$1,250

$1,367

$10,821

Rent

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

$15,000

Utilities

$250

$150

$200

$200

$200

$250

$250

$250

$200

$200

$250

$250

$2,650

Website Expenses

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$175

$225

$225

$2,200

Internet/Phone

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$110

$1,320

Insurance

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$165

$1,980

Travel

$100

$0

$0

$250

$0

$0

$0

$0

$675

$800

$0

$0

$1,825

Legal/Accounting

$1,200

$0

$0

$450

$0

$500

$0

$0

$0

$0

$0

$250

$2,400

Office Supplies

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$125

$1,500

Interest Expense

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Total Expenses

$6,525

$5,575

$6,775

$8,525

$8,650

$9,295

$12,100

$13,131

$13,827

$13,825

$13,575

$13,942

$125,746

Income Before Taxes

($3,525)

$1,875

$2,825

($4,531)

($184)

$795

$1,750

$2,064

($298)

($2,225)

$2,670

$1,427

$2,643

Income Tax Expense

($529)

$281

$424

($680)

($28)

$119

$263

$310

($45)

($334)

$401

$214

$396

NET INCOME

($2,996)

$1,594

$2,401

($3,851)

($156)

$676

$1,488

$1,754

($253)

($1,891)

$2,270

$1,213

$2,246

*In the service industry, Cost of Goods Sold is the monetized value of the time spent on the client.