ហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសរើសយកយក្សា

យក្សាបោកអ៊ុតគឺធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក

ជ្រើសរើសតាមតម្រូវចិត្ត

អ្នកអាចជ្រើសរើសទំហំហាង ឬ ការរៀបចំតាម​តម្រូវការ​របស់លោកអ្នក​ទៅតាមទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក​ ឬ តាមតម្រូវការទីផ្សារនៅទីតាំងរបស់លោកអ្នក

ផលិតផលគុណភាព

យើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផល​ដែលមានគុណភាពល្អ សម្រាប់អតិថិជន និង ប្រកបដោយគុណភាព ភាពចំណេញ ការប្រើប្រាស់បានច្រើន និង ល្អប្រសើរជាងគេ

ប្រឹក្សានិងថែរក្សា

អ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភព្រោះយើង​នៅតែ​តាមមើលថែ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នករហូត អ្នកនិងមិនភ័យខ្លាចថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនដើរ ឬ មិនអាចទៅមុខរួច

ក្រុមការងារជំនាញរបស់យើង

យើងមានក្រុមការងារជំនាញៗដែលជួយអ្នក

ប្រធានផ្នែកហ្វ្រែនឆាយ

CEO

មានបទពិសោធន៍ក្នុងការវិភាគយោបល់ដល់លោកអ្នក​ដើម្បីអោយបានល្អប្រសើរ និង ការសម្រេចកិច្ចការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ផ្នែកផលិតផល

Marketing Specialist

Craft beer salvia celiac mlkshk. Pinterest celiac tumblr, portland salvia skateboard cliche thundercats. Tattooed chia austin hell.

ផ្នែកតំឡើងហាង

Graphic Designer

Pok pok direct trade godard street art, poutine fam typewriter food truck narwhal kombucha wolf cardigan butcher whatever pickled you.

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

Lead Developer

Small batch vexillologist 90's blue bottle stumptown bespoke. Pok pok tilde fixie chartreuse, VHS gluten-free selfies wolf hot.

លើកតម្កើងស្ត្រីក្នុងសហគមន៍យើង

អ្វីដែលគេបាននិយាយចំពោះយក្សាបោកអ៊ុត

ទាំងអតិថិជន ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដែលបាននិយាយអំពីយក្សាបោកអ៊ុត
សេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ

សេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ

Business Owner

"We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn't have asked for more than this."

ជួយស្ត្រីគ្រប់ចំនុចសម្រាប់អាជីវកម្ម

ជួយស្ត្រីគ្រប់ចំនុចសម្រាប់អាជីវកម្ម

Independent Artist

"Your company is truly upstanding and is behind its product 100 percent. Hestia is worth much more than I paid. I like Hestia more each day because it makes easier."

ជួយសម្រួលដល់ពេលវេលាអតិថិជន

ជួយសម្រួលដល់ពេលវេលាអតិថិជន

Freelancer

"Thank you for making it painless, pleasant and most of all hassle free! I am so pleased with this product. Dude, your stuff is great! I will refer everyone I know."

ដំណឹងផ្សេងៗ

អ្វីដែលយើងបានធ្វើ និង កំពុងធ្វើ ដើម្បីសហគមន៍ពួកយើង

ការវិនិយោគទុនរបស់GIZ

. ការវិនិយោគគឺមិនមែនត្រឹមតែជាកំចីពីធនាគារនោះទេ តែវាអាចហួសពីហ្នឹងទៅទៀត គេអាចជួយរៀបចំយើងអំពីផែនការអាជីវកម្ម . ការវិនិយោគគឺជាការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ ក្នុងការលះបង់ដើម្បីគុណតម្លៃ និង ការធ្វើអ្វីមួយអោយមានការរីកចម្រើនទៅមុខ រួមមានទាំងទុន ទាំងគំនិត កំលាំងកាយ ។ .លោក ហាសសាន ជំនាញខាងវិនិយោគ មកពី ឥណ្តូនេស៊ី ចាប់អារម្មណ៍ សហគមន៍ ការបង្ហាត់បង្រៀន . ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាល តម្លៃ ការបង្កើត និង ការចូលរួម ការបង្កើរតម្លៃដើម្បីសហគមន៍  

ផ្តល់ជំនួយទៅកាន់សហគមន៍អ្នកជាប់ទោសនៅបន្ទាយមានជ័យ

យើងបានជួយទៅកាន់សហគមន៍អ្នកជាប់ទោស ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសបោកអ៊ុត ទៅកាន់អ្នកជាប់ទោសដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង និង ស្ត្រីដែលបានចប់ទោស ដើម្បីអោយមានការងារធ្វើ ក្រោមការដឹកនាំ និង បញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេស និង ផ្តល់ទុនខ្លះៗក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មបោកអ៊ុតមួយអោយមានចំណូលស្ថេរភាព ដើម្បីជីវភាពល្អប្រសើរឡើង

បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួល និង ភាពទាន់សម័យ

យើងព្យាយាមប្រើប្រាស់ និង បង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់សហគមន៍យើង ក្នុងនោះមានទាំងបង្ហាត់បង្រៀនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅកានើសហគមន៍

ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

យើងរងចាំជានិច្ចដើម្បីបំរើសេវាកម្មដល់លោកអ្នកមិនអោយទាស់ចិត្ត

ការរិយាល័យពួកយើង

ផ្ទះ២៣, ផ្លូវ 325, សង្កាត់ បឹងកក់២, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទមកពួកយើងភ្លាម

លោកស្រី ខេង ស្រីពៅ
+855 16 296 126
Mon - Sat, 8:00-17:00