ហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសរើសប្រើសេវាក្រុមហ៊ុនយក្សា

សេវាប្រឹក្សាអាជីវកម្មបោកអ៊ុតគ្រប់ប្រភេទ

ជ្រើសរើសតាមតម្រូវចិត្ត

អ្នកអាចជ្រើសរើសទំហំហាង ឬ ការរៀបចំតាម​តម្រូវការ​របស់លោកអ្នក​ទៅតាមទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក​ ឬ តាមតម្រូវការទីផ្សារនៅទីតាំងរបស់លោកអ្នក

ផលិតផលគុណភាព

យើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផល​ដែលមានគុណភាពល្អ សម្រាប់អតិថិជន និង ប្រកបដោយគុណភាព ភាពចំណេញ ការប្រើប្រាស់បានច្រើន និង ល្អប្រសើរជាងគេ

ប្រឹក្សានិងថែរក្សា

អ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភព្រោះយើង​នៅតែ​តាមមើលថែ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នករហូត អ្នកនិងមិនភ័យខ្លាចថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនដើរ ឬ មិនអាចទៅមុខរួច

លើកតម្កើងស្ត្រីក្នុងសហគមន៍យើង

អ្វីដែលគេបាននិយាយចំពោះយក្សាបោកអ៊ុត

ទាំងអតិថិជន ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដែលបាននិយាយអំពីយក្សាបោកអ៊ុត
សេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ

សេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ

Business Owner

ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកពិតជាទំនើប ទាន់សម័យ និង ជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតនូវផលិតផលខ្លួនឯងដ៏ល្អ ។ ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មដ៏ល្អមួយនេះ

ជួយស្ត្រីគ្រប់ចំនុចសម្រាប់អាជីវកម្ម

ជួយស្ត្រីគ្រប់ចំនុចសម្រាប់អាជីវកម្ម

Independent Artist

អរគុណច្រើនដែលបានបំរើសេវាកម្មបោកអ៊ុតគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំពិតជាមិនអាចដកចិត្តរួចចេញពីសេវាកម្មយក្សាមួយនេះ

ជួយសម្រួលដល់ពេលវេលាអតិថិជន

ជួយសម្រួលដល់ពេលវេលាអតិថិជន

Freelancer

សេវាកម្មបោកស្ងួតរបស់យក្សា ល្អ និង លឿនរហ័ស តម្លៃសមរម្យ ហើយមានសាខាច្រើនជាងគេបំផុត

ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

យើងរងចាំជានិច្ចដើម្បីបំរើសេវាកម្មដល់លោកអ្នកមិនអោយទាស់ចិត្ត

ការរិយាល័យពួកយើង

ផ្ទះ២៣, ផ្លូវ 325, សង្កាត់ បឹងកក់២, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទមកពួកយើងភ្លាម

លោកស្រី ខេង ស្រីពៅ
+855 16 296 126
Mon - Sat, 8:00-17:00

ទាក់ទងមកភ្លាម

[wpforms id="577"]